فرم ثبت نام عضویت کنشگران

 در این بخش تمام افرادی که به هر نحوی در میدان فعالیتی اثر بخش را در حوزه خانواده اعم از تشکیل، تحکیم و تعالی انجام میدهند و از نظر تخصصی در مجموعه مشاوران قرار نمی گیرند، می توانند ثبت نام نموده تا برای آنها کارت شناسایی صادر و در عملیات های میدانی به عنوان همیاران خانواده از تجربیات و توانمندی هایشان بهرمند شویم.

جهت ثبت نام لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید:

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد