شورای راهبردی

آیت الله حبیبی تبار

رئیس انجمن علمی زن و خانواده حوزه علمیه

آیت الله شعبانی

امام جمعه همدان​

حجت الاسلام دکتر حسین بستان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

استاد مجتبی رحمتی

مدرس جامعه المصطفی

حاج علی اکبری

حجت الاسلام حاج علی اکبری

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه

دکتر کریمی

دکتر محسن محمد کریمی

مشاور خانواده و مدرس دانشگاه

دکتر سیدمحمدحسین چاوشیان

استاد حوزه و دانشگاه

دکتر عزت السادات میرخانی

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فریبا علاسوند

هئیت علمی پژوهشکده زن و خانواده

دکتر فاطمه السادات رازقی

مشاور خانواده و استاد دانشگاه

دکتر خدیجه ذوالقدر

مدیرگروه مطالعات زنان دانشگاه علوم و تحقیقات

دکتر مهری سادات موسوی

دکتر مهری سادات موسوی

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور