زنان مرکز ثقل تربیت خانواده و جامعه هستند/ زنان در ایجاد و ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی نقش اساسی را ایجاد می کنند

پیام خانواده- استاد حوزه و دانشگاه در نشست تخصصی نقش زنان در مسئولیت‌پذیری اجتماعی خانواده گفت: اساسا خانمها مرکز ثقل هر خانواده و هر جامعه‌ای هستند.

به گزارش پیام خانواده؛ دکتر زهرا عباسی در نشست تخصصی زنان در مسئولیت پذیری اجتماعی خانواده که به همت مجمع ملی خانواده ۱۰ اسفندماه سالجاری در فضای مجازی برگزار شد؛ ضمن بیان مطلب فوق گفت: در قرآن نیز به نقش خانمها و جایگاه و کارکرد تربیتی و آموزشی و پرورش خانم‌ها اشاره دارد. بحث زنان مقدس و تاثیرگذاری همچون آسیه، مریم که زنان تاریخ سازی هستند و برترین آنها نیز حضرت فاطمه صدیقه طاهره است.

دکتر عباسی افزود: از نظر بیولوژیکی و نوروبیولوژیکی تفاوتهایی بین زنان و مردان وجود دارد که کارکردهای تربیتی آنها را متفاوت می‌کند. همچنین باتوجه به آیات قرآن برتری انسانها منحصر به جنسیت آنها نیست بلکه به تقواُ رشد و تعالی شخصیتی و حقوقی و وجودی یک انسان است که بانوان هم در این تراز قرار دارند.

وی ادامه داد: بخاطر ویژگیهایی همچون لطیف و ریحانه که زنان دارند سرمنشا حیات طیبه هستند. و به شدت میتوانند عنصر قوی و نیرومندی برای تربیت انسانها باشد.

دکتر عباسی با اشاره به اینکه در تربیت و پرورش انسانها بالاخص در تربیت و پرورش و شکوفایی استعدادهای وجودی یک انسان عوامل متعددی نقش دارد؛ گفت: تمامی عوامل بیولوژیکی و نورولوژیکی روحی، روانی، جسمانی، محیطی، زیستی، رفتاری، گفتاری در تربیت انسانها اثرگذار است. اما اینکه چه عواملی می تواند انسانها را به رشد و تعالی و بالندگی حقیقی و شخصیتی و تکامل شخصیتی برساند این است که هرانسانی باید مربی، معلم و یک پرورش دهنده خوب داشته باشد و بتواند رابطه زبانی و لسانی و رابطه گفتاری خوب با مخاطب و فرزند داشته باشد. این رابطه زبانی با گفتگو شکل میگیرد و خداوند قوی ترین نیرو را در بانوان، مادران و همسران قرار داده که او را سرچشمه سخن آفریده است.

وی در ادامه به فرمایشات رهبری پیرامون نقش زنان در تربیت اشاره کرد و افزود: هم در ادبیات دینی و آموزه‌های قرآنی و هم در فرمایشات رهبری آمده است؛ این بانوان هستند که مرکز ثقل تربیت در محیط خانواده حتی برای همسران هستند؛ یعنی این ارتباط عاطفی میتواند در واقع یک قدرت اقناعی به آنها بدهد و مخاطبشان اعم از همسر و فرزندان را اقناع کند و به آن رضایتمندی نهایی برساند وقتی به این رضایت عاطفی رسیدند اشباع عاطفی و اشباع محبتی رسیدند آنجا خرد شکل میگیرد.

وی ادامه داد: خداوند ابزارهای در اختیار بانوان قرار داده که یکی ابزار سخن که یک ابزار کلامی است و دیگری ابزار عاطفی که کاملا هوشمندانه است و میتواند مخاطب را در بهترین مسیر هدایت قرار دهد و ریل گذاری تربیت را ایجاد کند.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: ضلع سوم نفوذ در افکار و روان مخاطب اعم از اینکه مخاطب ما فرزندان باشند یا شاگردان باشند یا مخاطبین اجتماعی ما باشند. این نفوذ در تفکرات؛ نفوذ در اعتقادات و تصورات ذهنی مخاطب است که میتواند اعتقادسازی کرده و اعتماد به نفس را در مخاطب ایجاد کند. تلاش و پویایی را برای آنها ترسیم کرده و آنها را در مسیر هدف مشخص قرار داده و در نهایت آنها را مسئولیت پذیر کند.

دکتر عباسی در ادامه به نقش خلقتی زنان اشاره کرد و ادامه داد: یک بانو اگر به نقش آفرینی خودش که نقش خلقتی است خوب عمل کند، تربیت سازنده و ارتباط موثر هوشمندانه شکل خواهد گرفت.

وی افزود: در بخشی از آیه ۱۰۵ سوره مائده آمده است ای کسانی که در مسیر تربیت هستی بر شما باید خودتان بر روی خودتان کار کنید نقاط قوت خود را افزایش دهید و نقاط ضعف خود را به نقاط قوت تبدیل کنید. در جامعه نیز مربیان جامعه بالاخص بانوان که بخش عمده مربیان هستند؛ اگر خودشان را اصلاح کنند می‌توانند ضمن تربیت مناسب فرزندان، آنها تاثیرگذاران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهان تربیت کنند که هم تمدن ساز باشند و هم نقشهای حقیقی و حقوقیشان را به درستی در جامعه ایفا کنند.

دکتر عباسی در پایان بزرگانی همچون علامه طباطبایی و یا در مقام بالاتر مثل ائمه و پیامبر گرامی اسلام که در دستان مادرشن بزرگ شده اند را نمونه بارز تربیت صحیح خانواده برشمرد و گفت: انشاالله ما هم بتوانیم مسئولیتهای جدی خودمان واقف باشیم و بتوانیم براساس محوریت خانواده تربیت دینی، سبک زندگی ایرانی اسلامی و سبک زندگی قرآنی، نقشه راه حقیقی برای تربیت و پرورش فرزندان خودمان و جامعه و جوانان داشته باشیم تا فرزندان بالنده ای شوند و بتوانند مسئولیتهایشان را به خوبی انجام دهند.

زنان در ایجاد و ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی نقش اساسی را ایجاد می کنند

طاهره حیاتی میهمان دیگر این نشست به نقش زنان در ایجاد و ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه اشاره کرد و گفت: مسئولیت پذیری اجتماعی به معنای توانایی فرد یا گروه در فعالیت‌های اجتماعی به‌گونه‌ای است که آنها پاسخگوی عواقب و اثرات مثبت یا منفی اقدامات و تصمیمات خود باشند. این مفهوم به معنای انجام وظایف و تعهدات اجتماعی، احترام به حقوق دیگران، مشارکت در بهبود جامعه و محیط زیست و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی می‌باشد. افرادی که از مسئولیت پذیری اجتماعی برخوردارند، عملکرد اجتماعی بهتری دارند و به ایجاد یک جامعه سالم و پویا کمک می‌کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه می افزاید: مسئولیت پذیری اجتماعی معنای عمل به مسئولیت‌ها، تعهدات و وظایف اجتماعی است که هر فرد یا گروه باید نسبت به جامعه و محیط اطراف خود داشته باشند. افراد مسئولیت پذیر اجتماعی، به انجام اعمالی که به زندگی اجتماعی خوب و سالم کمک کنند، به پشتیبانی از امور عمومی، به احترام به حقوق دیگران، به حفظ محیط زیست و به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی متعهد هستند.

وی همچنین با اشاره مواردی مانند رعایت قوانین و مقررات، احترام به حقوق دیگران، مشارکت در فعالیت‌های خیریه و انسانیتی، حفظ محیط زیست، ایجاد فرهنگ احترام و تعامل مثبت در جامعه را نمونه‌هایی از مسئولیت پذیری اجتماعی دانست و گفت: افرادی که از مسئولیت پذیری اجتماعی برخوردارند، بهبود جامعه و محیط اطراف خود را تحقق می‌بخشند و به توسعه و پیشرفت جامعه کمک میکنند

حیاتی افزود: احترام به قوانین و مقررات جامعه و اجتماع، از جمله مهمترین وظایف مسئولیت پذیری اجتماعی محسوب می‌شود و احترام به حقوق و دستاوردهای دیگران نیز از جمله اصول اساسی مسئولیت پذیری به حساب می آید.

وی همچنین از اهداف مهم این موضوع ترویج فرهنگ احترام و تعامل مثبت در جامعه خواند و گفت: فعالیت‌های اجتماعی مختلف همچون مشارکت در برنامه‌ها و پروژه‌های جامعه، ترویج فرهنگ و هنر و غیره نیز به مسئولیت پذیری اجتماعی مربوط می‌شود.

حیاتی در ادامه به نقش مهم زنان در مسئولیت پذیری اجتماعی اشاره کرد و افزود: زنان می‌توانند در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت کنند و نقش فعالی در تصمیم‌گیری‌های مهم جامعه داشته باشند. زنان میتوانند به اشکال مختلفی همچون نقش تربیتی و ایجاد ارزشهای اجتماعی که مهم ترین نقش زنان در ایجاد مسئولیت پذیری است یا با مشارکت در فعالیتهای خیریه و حفظ محیط زیست در ایجاد این نقش در خانواده تاثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: به طور کلی، زنان با تربیت نسل‌های سالم و مسئول، مشارکت در امور اجتماعی و فعالیت‌های خیریه، حفظ محیط زیست و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، می‌توانند نقش مهمی در ایجاد و ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشند.

حیاتی در پایان شرکت در انتخابات را یکی از اصول مهم مسئولیت پذیری اجتماعی دانست و گفت: شرکت در انتخابات به معنای استفاده از حق رأی و انتخاب نمایندگان، یک فرصت برای تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی است. این فعالیت نشان‌دهنده مسئولیت پذیری اجتماعی افراد و تعهد آن‌ها به شرکت در فرایند دموکراتیک و تأیید اهمیت حقوق شهروندی است.

وی افزود: افراد با شرکت در انتخابات، می‌توانند از طریق انتخاب نمایندگانی که ارزش‌ها و اهداف مشترکی با آن‌ها دارند، به ترویج ارزش‌های اجتماعی مانند عدالت، آزادی، توسعه و حقوق بشر کمک کنند. همچنین، شرکت در انتخابات نه تنها نشان از پذیرش مسئولیت اجتماعی است، بلکه به شهروندان امکان مشارکت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی می‌دهد و جامعه را به سمت تحول و بهبود هدایت می‌کند. بنابراین، شرکت در انتخابات به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی مسئولیت پذیری اجتماعی، نقش مهمی در ترویج دموکراسی، عدالت اجتماعی و تحقق اهداف اجتماعی و انسانی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *