تولید محتوا و گفتمان سازی

گفتمان، ارائه فکری منسجم و منظم و قابل دفاع مبتنی بر فرهنگ و اعتقادات یک جامعه می‌باشد که از سوی یک رهبر یا ایدئولوگ و یا فعال سیاسی و یا فرهنگی تبیین می‌گردد و محور فعالیت ها، تبلیغات و جهت‌گیری ها قرار می‌گیرد، به نظام مدیریتی و رسانه‌ای جهت می‌دهد و بر سرنوشت مردم و کشور تأثیر می‌گذارد، رفتارهای سیاسی و اجتماعی خاصی را شکل می‌دهد و پیرامون آن مخالفین و موافقین صف‌آرائی می‌کنند.

گفتمان یک نوع زبان و یک نظام بازنمایی است که از لحاظ سیاسی و اجتماعی توسعه می یابد تا مجمو عه ای منسجم از معانی را درباره یک حیطه موضوعی مهم ایجاد و توزیع نماید. این معانی در خدمت منافع گروهی از اجتماع است که گفتمان از درون آن سرچشمه می گیرد و از طریق عملکرد ایدئولوژیکی اش تلاش می کند، آن معانی را به عقل سلیم تبدیل نماید. به بیان ساده تر هر گفتمان یک ساختار معرفتی است که در شرایطی خاص در جامعه حاکم می شود. گفتمان سازی در اصل، فرایند تبدیل و یا ورود نظریه و یا گفتمان های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به ادبیات رایج جامعه و زندگی مردم است و عبارت از راهکارهای فرهنگسازی، آموزش و تبیین مبانی در جامعه است. گفتمان سازی فرایندی است که با شناخت جامعه هدف و استفاده از ابزار رسانه و آموزش صورت پذیرفته و اغلب زمانبر و فرایندی است. بار اصلی گفتمان سازی بر دوش رسانه های مختلف است.

رهبر معظم انقلاب، گفتمان را شعار پر محتوا و حاکی از حقیقت قابل گسترش فکری که جهت دهنده و بر انگیزاننده است، می دانند و معتقدند که فضای گفتمان باید فضای معتقد به یک مبنای فکری یا عملی باشد. تصمیم ساز بودن گفتمان نکته دیگری است که رهبر انقلاب بر آن تاکید می کنند.

ایشان می فرماید”گفتمان یعنی باور عمومی؛ یعنی آن‌چیزی که به صورت یک سخنِ مورد قبول عموم تلقی بشود، مردم به آن توجه داشته باشند؛ این با گفتن حاصل میشود؛ با تبیینِ لازم – تبیین منطقی، تبیین عالمانه و دور از زیاده‌روی‌های گوناگون – حاصل می‌شود؛ با زبان صحیح، با زبان علمی و منطقی و با زبان خوش، بایستی این مطالب را منتقل کرد”(.۱۳۹۲/۱۲/۱۵بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری)

مجمع ملی خانواده نیز در همین راستا، و بر اساس ماموریت و چشم انداز خودبه دنبال ترویج گفتمان صحیح برگرفته از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ و منویات ایشان در حوزه خانواده، اقدام به تدوین و گفتمان سازی در خصوص الگوی خانواده تراز انقلاب اسلامی نموده است که ان شالله بتواند با شکل گیری، احصاء و ظرفیت یابی و ظرفیت سازی شبکه عظیم خانواده در کشور این گفتمان را به قلب جامعه اسلامی جاری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *