دکتر سید محمد حسین چاوشیان

 •  رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی “خاتم”
 • دکتری مطالعات زنان و خانواده وتحصیلات خارج فقه و اصول
 • کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و کارشناس ارشد مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی
 • اتمام دوره فرصت مطالعاتی دکتری دانشگاه بازل_ سوییس
 • مدرس و مدیر دوره مطالعات زنان دانشگاه مجازی المصطفی(ص)
 • استاد سطوح عالی حوزه های علمیه خواهران در رشته مطالعات اسلامی زنان و خانواده
 •  عضو کمیته علمی همایش های داخلی و بین المللی در حوزه‌های علوم تربیتی، رسانه و ارتباطات، زنان و خانواده
 • عضو کارگروه تخصصی زنان و خانواده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
 • نویسنده، مترجم و مولف کتب و مقالات متعدد
 • مشاور معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران
 • پژوهشگر مطالعات خانواده در دانشگاه برن سوییس